”Alli”

Terlianzo Alli One Bir och Bir Veteran på Nordhordland hundeklubb

Fantastiska ägare Sølvi Evensen

Ras domare Svein Bjørnes

Grupp domare Lois Wilson